Pauline
Ngoc

the new CD!

Being a superb artist does not, necessarily, guarantee you a superb life (see, e.g., Nina Simone, Tina Turner, Edith Piaf). This has been true with Pauline Ngoc, as well.

Being the daughter of a French father and Vietnamese mother, she rose, in the '70s, to be a top star in Vietnam. People called her “The Black diamond”. Pauline had to escape from her country, when the Vietcong took over. She landed in Marseille, and went on to Paris, where she fought for the Boat People's fate. On she went to the Ivory Coast, and, after that, to Virginia/USA.

Her present residence is in Germany. Vietnamese people all over Western Europe, as well as the USA and South Vietnam, have been adoring her fervently. Her unparalleled chanson-art is characterized by a mixture of Asian, European, American, and African music.

Một Nghệ sĩ nổi tiếng không phải lúc nào cũng có một Đời sống hay quá khứ huy hoàng (trông qua Nina Simone, Tina Turner, Edith Piaf ...)

☛ Pauline's Biography on the Amerasians/ Eurasians Forum

Pauline Ngọc cũng không vượt qua ngoại lệ, cuộc Đời luôn bạc đãi cô vì da màu, với 2 dòng máu Pháp-Việt, thập niên 70, vận may đã gỏ cửa, số phận cô bé da màu được gọi là viên Ngọc đen: dạ Ngọc đã đổi thành: Black diamond. Năm 75, cô lìa bỏ quê hương vì chế độ, từ Saigon cô đến Marseille, rồi lại vượt nghìn dặm đễ đến Paris, gặp gỡ những Nghệ sĩ, những Chính trị gia nổi tiếng, cô tham gia đấu tranh cùng với Hội Nhân Quyền, cho Thuyền Nhân Vượt Biển ... Trạm kế tiếp, Côte d' Ivoire,Libreville Africa, rồi đến Virginia, San Jose USA nơi mẹ và các em định cư ...

Nhưng cuối cùng cô dừng chân tại nước Đức và nhận nơi nầy là Quê Hương thứ hai của mình. Người Việt ở Âu Châu, Mỹ Quốc và Saigon vẫn yêu tiếng hát nồng nàng truyền cảm, kết hợp với những kinh nghiệm thăng ,trầm của cuộc Đời. Với những ảnh hưởng Nhạc của Á Đông, Âu Châu đã đem cho Cô nhiều Sáng tạo và thành công trong cuộc Đời ca hát.